Kvalité

I hela vår process jobbar vi på ett säkert, effektivt & överbryggande sätt.
Medarbetare utbildas löpande både internt och externt för att stärka kvalitetsinsikten, samt maximera förståelsen av att hantera sina uppgifter på rätt sätt.
Vi jobbar även med överbryggning av ansvarsområden, där olika arbetsgrupper på ett naturligt sätt backar upp varandra i den dagliga hanteringen av flöden genom produktionen.
Det gör oss flexibla vid såväl sjukdom/ledighet som tillväxt, samt leder även till ökad förståelse över helheten i kedjan.
Maskinparken byggs med samma flexibilitet, vilket leder till ökad säkerhet vid produktionsstopp i enskilda maskiner.

För att den mycket höga kunskapsnivån bland våra operatörer ska kunna ge verkan krävs naturligtvis bra utrustning i alla led.
Våra svarvar underhålles av våra egna tekniker och mätutrustningen är av absolut toppklass in i minsta micrometer.
Vårt omfattande färdig-lager ligger på plats med all nödvändig dokumentation för att säkerställa spårbarhet mot material och mätprotokoll.

Noggrann kontroll av kritiska mått i vårt nya tempererade mätrum, fullutrustat med maskiner från Mahr för mätning av kontur, form och ytjämnhet mm. Mätrum
MMQ200 Formmätare (Rundhet, cylindricitet, kast, parallellitet mm.) Mätrum