Vår kvalitetspolicy är att alltid ställa kundens behov i fokus:

Vi tillverkar detaljer i enlighet med kundens krav i ett rationellt produktionssystem.

Vår kunniga och samtränade personal ger den stabilitet marknaden efterfrågar när långsiktighet och förtroende avgör, kunden ska genom tydlig kommunikation och snabb handläggning känna att vi är dennes egna svarv-avdelning.

Vi ska erbjuda kunden ett stort mervärde med den massiva erfarenhet i processtyrd svarvning och materialkunskap som finns hos oss.

Ständiga förbättringar i våra interna system skall ta kundens synpunkter i beaktan och på så sätt stärka möjligheten till lång kundrelation.

 

Ove Abrahamsson, VD