Råsunda Mekaniska Verkstad

Svarvning av smådetaljer i världsklass

Vi tillverkar detaljer i enlighet med kundens krav i ett rationellt produktionssystem.

I hela vår process jobbar vi på ett säkert, effektivt & överbryggande sätt.
Medarbetare utbildas löpande både internt och externt för att stärka kvalitetsinsikten, samt maximera förståelsen av att hantera sina uppgifter på rätt sätt.

Vi jobbar även med överbryggning av ansvarsområden, där olika arbetsgrupper på ett naturligt sätt backar upp varandra i den dagliga hanteringen av flöden genom produktionen.
Det gör oss flexibla vid såväl sjukdom/ledighet som tillväxt, samt leder även till ökad förståelse över helheten i kedjan.
Maskinparken byggs med samma flexibilitet, vilket leder till ökad säkerhet vid produktionsstopp i enskilda maskiner.

För att den mycket höga kunskapsnivån bland våra operatörer ska kunna ge verkan krävs naturligtvis bra utrustning i alla led.
Våra svarvar underhålles av våra egna tekniker och mätutrustningen är av absolut toppklass in i minsta micrometer.
Vårt omfattande färdig-lager ligger på plats med all nödvändig dokumentation för att säkerställa spårbarhet mot material och mätprotokoll.

Policy

Vår kvalitetspolicy är att alltid ställa kundens behov i fokus:

Vi tillverkar detaljer i enlighet med kundens krav i ett rationellt produktionssystem.

Vår kunniga och samtränade personal ger den stabilitet marknaden efterfrågar när långsiktighet och förtroende avgör, kunden ska genom tydlig kommunikation och snabb handläggning känna att vi är dennes egna svarv-avdelning.

Vi ska erbjuda kunden ett stort mervärde med den massiva erfarenhet i processtyrd svarvning och materialkunskap som finns hos oss.

Ständiga förbättringar i våra interna system skall ta kundens synpunkter i beaktan och på så sätt stärka möjligheten till lång kundrelation.


Ove Abrahamsson, VD